Aktuelt

NORGE I TUSEN ÅR - NASJONALJUBILEUM, BLI MED!

"Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.


Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.


Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta!"Veileder for sikkerhet ved store arrangement

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangement. Denne er aktuell for spelarrangement.

unsplash