Seminar 2019

Fagseminar og årsmøte 2019

Norske Historiske Spel (NHS), Akershus Amatørteaterråd og Buskerud Teater

inviterer til


Nasjonalt fagseminar og årsmøte (NHS) 


Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen


7.-8. september 2019

Deltakeravgiften på 700 kr dekker seminar i 2 dager, lunsj 2 dager og middag lørdag kveld.


Overnatting kan bestilles via påmeldingslink under, men betales direkte til hotellet av deltakerne. Vi satser på å kunne tilby reiseutjamning.


Merk: Påmeldingsfrist er 20. august. De som skal ha overnatting må kontakte hotellet selv.


Program (pdf)


Saksliste årsmøte (pdf)

Program:


Lørdag 07. sept.

10.00-10.30               Innsjekking og kaffe og frukt

10.30 -10.45              Åpning  

                                   

10.45-11.50               Webinar - Ei læringsøkt om nettbasert kommunikasjon.

11.50-12.00               Liten pause

                                   

12.00-12.40               Støtteordninger i Kulturrådet. Innlegg og innspill  

12.40-13.00               Frifond

13.00-13.20               Musikkutstyrsordningen

                                   Innlegg og innspill

13.20-14.00               Lunsj

14.00-14.45               Kulturmeldingen. Innlegg og innspill

14.45 -15.30.             Åndsverkloven. Innlegg og innspill

15.30- 16.15              Amatørteaterfeltet - Hvor står vi?  Hvor går vi?

                                    Presentasjon av scenefolk.no, Presentasjon av organisasjonskart

16.15-16.45               Innlegg fra seminardeltakere.

16.45-17.00               Pause

17.00-1745.               Paneldebatt

                                           

20.00                         Middag m/underholdning

 

Søndag 08. sept.

09.00 -10.30              NHS avholder sitt årsmøte                                        

09.30-10.45               Avtaler og kontrakter. Innlegg og innspill

10.45-11.15               Pause 

11.15-12.00               God produksjon - Vi lager et årshjul. Gruppearbeid

12.30-13.30               Oppsummering av gruppearbeid. Avslutning av seminar.

13.30 - 14.30             Lunsj


Årsmøte i Norske Historiske Spel 8. september 2019

Sted og tid: Radison Blu Gardermoen kl. 09.00 - 10.30

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av to til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning for perioden
 4. Regnskap for 2018
 5. Handlingsplan for 2019
 6. Budsjett for 2019
 7. Valg
 8. Innmeldte saker

Copyright © All Rights Reserved