Styret

Styret

Styret, valgt på årsmøtet 27.03.2022 via teams


Styreleder: Laila Skaret, «Fru Guri av Edøy» - ikke på valg 

 

Nestleder: Juliane Husvik Sukkestad, Bygdetruppen – ikke på valg 

Styret: Lars Eggen – Olsokspelet i Tylldalen (2 år) 

Styret: Lene Hagen – Nittedal Teater (2 år) 

 

1 varamedlem: Kari Anne Valsø – Marispelet ved Rjukanfossen (1 år) 

2 varamedlem: Hans-Petter Thøgersen – Brottet kultur ( 1 år) 

 

Revisor og regnskapsfører engasjeres av styret 

Kontaktinformasjon:

Telefon til styreleder: 97986532 

Epost til styret: post@historiske-spel.no