Styret

Styret

Valgt på årsmøtet på Gardermoen 30. september 2018:


Leder: Laila Skaret, Gurispelet

Nestleder: Lindis Sloan, Steigen Sagaspill

Sekretær: Oddvar Isene, Kinnaspelet

Tommy Fossum, Lady Arbuthnott

Vara: Juliane Husvik Sukkestad, Bygdetruppen Teater

Vara: Lars Eggen, Olsokspelet i Tylldalen


Kontaktinformasjon:

Telefon til styreleder: 97986532 

Epost til styret: post@historiske-spel.no


Copyright © All Rights Reserved