Velkommen
Husebyspelene Ragne DSC_2136
Guri3
Borni-Kinna
IMG_0486

TILLEGGSBEVILGNING


til historiske spel fra Norsk kulturråd. Les her!

NHS, Viken teaterråd og Buskerud Teater vil takke for en flott gjennomført Teaterkonferanse! Årsprotokollen med sakspapirer kan man finne her: Årsmøteprotokoll 2020Foredrag fra teaterkonferansen kan man finne her:

- Kulturrådet - om amatørteater

- Kulturpolitikk i Drammen

- Arbeidsrett og kontrakter

- Krisepakke 2

- Smittevern for teaterøvelser og forestillinger

- Covid 19 og Nittedal Teater

- Å produsere teater i coronaens tid

- Kultur vs. Idrett

- Strømming og teater


Velkommen til Norske Historiske Spel

 

Norske Historiske Spel er en medlemsorganisasjon for historiske spel og friluftsspel i Norge.  Alle spelarrangører samt enkeltpersoner med interesse for og engasjement i historiske spel og friluftsspel kan tegne medlemskap.

 

Vi er et talerør for spel og tar opp saker av felles interesse, blant annet arbeider vi for økte offentlige tilskudd til spel. Vi arrangerer også kurs og seminarer og har fokus på å skape møteplasser for alle som jobber med spel eller er interessert i det vi driver med.

 

Styret i NHS har opprettet denne nettsiden for informasjon til våre medlemmer og spelmiljøet i Norge. Her vil det blant annet finnes link til alle våre medlemmers nettsider.

 

BLI MEDLEM!

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg inn i NHS, fyll inn skjemaet på nettsiden eller send en e-post til post@historiske-spel.no. 

 

Medlemskontingenten er pr 2020 kr 1000,- for aktive spel og kr 300,- for enkeltmedlemmer og spel som ikke har forestillinger dette året.

NHS' arbeid med koronaviruset

Se Aktuelt-siden for en oversikt over NHS' arbeid med å sikre sine medlemmers interesser i denne usikre tiden. I tillegg legges det ut oppdateringer på Facebook fortløpende. 


VIKTIG MELDING FRA KULTURRÅDET ANG KORONAVIRUS:


Kulturrådet kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset. Kulturrådets nettside om koronatiltak.

Copyright © All Rights Reserved