Ressurshefter og plakater

Som lag og forening møter man mange ulike mennesker, og det kan være mange unike situasjoner man havner i. Hvordan skal man kunne håndtere dem alle? Her finnes det ressurshefter for ulike problemstillinger. 

NORGE I TUSEN ÅR - NASJONALJUBILEUM, BLI MED!

"Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.


Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.


Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta!"Veileder for sikkerhet ved store arrangement

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangement. Denne er aktuell for spelarrangement.

Markedsføring og mediebevissthet

PowerPoint-presentasjon av Magne Bjella gjennomført under spelsamling på Ørland mars 2023.

unsplash