Innspill til kulturdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten, samt retningslinjer for tilskuddsordninger.

ÅRSMELDINGER OG PROTOKOLLER