SKAL DU SKRIVE SØKNAD?

Det er igjen tid for søknadsskriving, og det lønner seg å stille forberedt. Hvordan skriver man en søknad, og ikke minst, hvor er det mulig å søke?

Her deler vi noen tips!

Å SØKE ER EN PROSESS

TILSKUDD

Det finnes mange steder å søke midler. Lag deg en oversikt over tildelinger og frister, gjerne som et årshjul eller kalender. HUSK at frister kan endre seg fra år til år, så følg med.

Er din kommune med i tilskuddsportalen, så kan du som lag/forening få ta del i denne plattformen og få automatisk påminnelse.

TANKE

De fleste som deler ut midler krever også gode tekster. Skriv tidlig ned hva som ligger bak det dere gjør. Gjør dere noen tanker om målgruppe, formål, ringvirkninger og ikke minst mengden av frivillig arbeid som legges ned.

Det som ofte kreves av spel er:

Prosjektbeskrivelse, synopsis, framdriftsplan, budsjett, CVer til kunstnerisk team, og ikke minst: årsmelding ifra fjoråret.

TID

TING TAR TID!

Sett av tid nok til å både skrive prosjektbeskrivelsen og til å fylle ut søknadsskjemaene. Det tar ofte mer tid enn man tror, og det er sure penger å gå glipp av. Det er også kanskje mange som skal gi deg tilbakemelding og som skal skrive noe selv også, så sett av tid til forsinkelser. Start gjerne med å fylle ut skjemaene lenge før fristen. Og husk å lagre underveis!